දුහුල් මලෙක මල් පෙත්තක
Duhul Malaka Mal Peththaka
 • Lenght : 03:59

 • Song

  දුහුල් මලෙක මල් පෙත්තක ගී පද / Duhul Malaka Mal Peththaka Lyrics

  දුහුල් මලෙක මල් පෙත්තක
  එහා මෙහා පෙනෙන පරිදි
  සියුම්ව ලිව්වා වූ මගේ පෙම් පණිවිඩය
  සමනළයෙක් අතේ එව්ව හම්බ වුණාද
  බාර ගන්න පරිස්සෙමින් තටු පොඩි නොකර
  මගේ පෙම් පණිවිඩය
  හම්බ වුණාදැයි කියලා ලියලා එවන්න
  ඔබ වෙනුවෙන් තව දුරටත් ජීවත් වෙන්න
   
  ඔබට කැමති වූ දවසේ
  දැණුනු හැඟුමේ පාට තමයි
  දේදුන්නක් වෙලා දෑස් වෙත පාත් වුණේ
  ඒ සතුටේ සුසුම තමයි නළ මුදු සුවදක් වී
  හිත තෙත මාත්තු කළේ
  ඒ බව හැ‍ඟෙනවා නම් මට කියලා එවන්න
  ඒ ඇති මට ඔබ වෙනුවෙන් ජීවත් වෙන්න
   
  ඔබ නික්මන් කළ දවසේ
  උනපු කඳුලේ තරම තමයි
  පොද වැස්සක් වෙලා පොළවට පාත් උනේ
  ඒ කඳුලේ බලයක් තමයි මහවැලි ගඟ මැද්දේ
  දිය සුළියක් වූයේ
  ඒ බව දැණුනා නම් මට කියලා එවන්න
  ඒ ඇති මට තව දුරටත් ජීවත් වෙන්න
   
  දුහුල් මලෙක මල් පෙත්තක....

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS