දේදුනු පාටයි මුහුණ ඔබේ දිදුලන සමනලියේ
Dedunu Patai Muhuna Obe
 • Lenght : 04:24

 • Song

  දේදුනු පාටයි මුහුණ ඔබේ දිදුලන සමනලියේ ගී පද / Dedunu Patai Muhuna Obe Lyrics

  දේදුනු පාටයි මුහුණ ඔබේ දිදුලන සමනළියේ
  මුල් වර දුටු දින හිත ගත්තේ ඒකයි සමනළියේ
  අරුණෝදේ….සුව දේ….
   
  මල් වල මී බිදු වෑ‍හෙන්නේ-ඔබටයි මල් කුමරෝ
  සීතල පිනි මත ඇවිදින්නේ-ඔබටයි රන් බඔරෝ
  මේ යාමේ..හමු වී.. එක් වීලා.. ළං වීලා.. සැනසී..
   
  වැරළ ඔබේ-ඇද හැලෙනා ඇල්ල වගේ
  සුවද ඔබේ…චන්දන අරණ වගේ
   
  ආදර ලෝකෙට පායන සද ලෙස ඔබෙ වත දිළිසෙන්නේ
  සාගර ජලයට වැඩිය මගේ හදෙ ආදර ඔබට ප්‍රියේ
  මගේ හදෙ ආදර ඔබට ප්‍රියේ…
   
  කීව කතා… ඔබ මා ගැන සිහි වෙනවා
  ප්‍රේම ලොවේ… මම අහසේ පියඔනවා
   
  ඔය අත ගන්නට සෙනෙහස දෙන්නට මගෙ හිත ලතැවෙනවා
  ඔබ සනසන්නට සුව කැන්දන්නට මා හනිකට එනවා
  ළදුනේ මා හනිකට එනවා
   
  දේදුනු පාටයි….
   
  මල් වල මී බිදු වෑ‍හෙන්නේ….

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS