දේදුන්නේ.. සත් පාට හංගලා
Dedunne Sath Pata Hangala
 • Lenght : 03:40

 • Song

  දේදුන්නේ.. සත් පාට හංගලා ගී පද / Dedunne Sath Pata Hangala Lyrics

  දේදුන්නේ සත් පාට හංගලා
  හිනැහෙන්නේ කොහි සිටද හැංගිලා
  පීදෙන්නේ සුවඳින්ම නෑවිලා
  ඔබේ නමට රොන් සදා
  ඔබේ උයනෙමයි..
   
  රෑ සඳේ සිනිඳු කිරණත් එපා
  ලා ඉරේ අරුණු දහරත් එපා
  ගී සරේ මිහිරි පිළිරැව් එපා
  ජීවිතේ ඔබ ගෙනේ නම්..
   
  දේදුන්නේ සත් පාට හංගලා
   
  මාරුතේ සුමුදු සිහිලත් එපා
  හීනයේ අරුම දැහැනත් එපා
  පාමිනේ කිකිණි රසු දැල් එපා
  ආදරේ ඔබම වේ නම්.....
   
  දේදුන්නේ සත් පාට හංගලා

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS