දවසක් දා හැන්දෑවක පොතක් බලන්නට සිතුනා
Dawasak Da Handawaka
 • Lenght : 03:56

 • Song

  දවසක් දා හැන්දෑවක පොතක් බලන්නට සිතුනා ගී පද / Dawasak Da Handawaka Lyrics

  දවසක් දා හැන්දෑවක 
  පොතක් බලන්නට සිතුනා 
  හිතුවෙත් නෑ ඒ ජාමෙට 
  ඔබව මතක් වෙයි කියලා 
   
  ඈ මගේ ගතේ හැඟුමන් පෙලා
  ඈ මගේ සිතේ සක්මන් කලා
  මා දිහා බලා සුසුමන් සලා 
  ආදරෙයි කියා නොකියා ගියා 
  කියා පොතේ ලියවී තිබුනා
   
  රේණු රේණු මල් මිටේ රේණු 
  ඈට පෙම් කරන්න මට බෑ ලූ
  රන් සමනල තටු මට ලැබෙන්නෙ නෑ ලූ
  රොන් පීරී සැලෙන්න මල් රේණූ
   
  සද වත දෝ මා දුටුවේ
  ඔබෙ ගත දෝ මා දුටුවේ
  සිතුවම් දෝ මා දුටුවේ
  හැබහින් දෝ ඔබ දුටුවේ
   
  ඈ මගේ ගතේ හැඟුමන් පෙලා
  ඈ මගේ සිතේ සක්මන් කලා
  මා දිහා බලා සුසුමන් සලා 
  ආදරෙයි කියා නොකියා ගියා 
  කියා පොතේ ලියවී තිබුනා
   
  රේණු රේණු මල් මිටේ රේණු 
  ඈට පෙම් කරන්න මට බෑ ලූ
  රන් සමනල තටු මට ලැබෙන්නෙ නෑ ලූ
  රොන් පීරී සැලෙන්න මල් රේණූ..//
   
  රොන් පීරී සැලෙන්න මල් රේණූ
  ඈට පෙම් කරන්න මට බෑ ලූ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS