දැනෙනා තුරු මා
Danena Thuru Maa
 • Category : Music Video
 • Year : 2020

 • Song

  දැනෙනා තුරු මා ගී පද / Danena Thuru Maa Lyrics

  දැනෙනා තුරු මා ඉන්නද නුඹ ගාවින්
  මියෙනා දිනයේ කඳුලක රස විඳිමින්
  නුඹගේ පහසේ රහසක් වුණු මාගේ
  නොලියූ කවියේ පද එකිනෙක බිඳුනේ
  දැනෙනා සෙනෙහේ අයිතිය නැති මා
  කවුරුන්දෝ කියලා ඇසුවා
  අපගේ වරදේ ගැඹුරක් දැනෙනා
  දවසේ මොහොතක් මං සිතුවා
  නිල් පාටින් හැඩ මේ අහස
  ආදරේ දුක වින්දා ද
  මා ගාවින් උන් ඒ හීන
  පාවෙලා යනවා දුර ඈත
  නැවත හමු නොවන සංසාර ගීයේ
  හිතක තනි මකනවා
  අපගේ ප්රේමයට පසු වදන ලිව්වේ
  කවුදෝ අපි සොයනවා
  දැනෙනා තුරු මා ඉන්නද නුඹ ගාවින්
  වෙන්වී යන බව දැන දැනම
  තාම හිත ඉල්ලන ඔය දෑත
  අහස ගුගුරා කිව් ඒ පුවත
  තේරුනා මට නම් කල් ඇතිව
  නැවත හමු නොවන සංසාර ගීයේ
  හිතක තනි මකනවා
  අපගේ ප්රේමයට පසු වදන ලිව්වේ
  කවුදෝ අපි සොයනවා
  දැනෙනා තුරු මා ඉන්නද නුඹ ගාවින්

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS