දකුණේ දරුවන් හිනැහෙන දවසක
Dakune Daruwan Hinahena Dawasaka
 • Category : Music Video
 • Lenght : 05:15

 • Song

  දකුණේ දරුවන් හිනැහෙන දවසක ගී පද / Dakune Daruwan Hinahena Dawasaka Lyrics

  මිනිහා වෙතින් මිනිහා වෙන් කරන රිසින්
  බැඳ ඇත පවුරු පදනම් කිසි කෙනෙකු විසින්
  ඒවා කඩා බිඳගෙන එහි පිරුණු පසින්
  පාලම බැඳෙනු ඇත දවසක උතුරු දෙසින්
   
  දකුණේ දරුවන් හිනැහෙන දවසක හිනැහෙමු අපි ලංකා
  උතුරේ දරුවන් හිනැහෙන දවසක හිනැහෙමු අපි ලංකා
  දකුණත් උතුරත් අත්වැල් බැඳගත් දවසක අපි ලංකා
  රටේම දරුවන් සමඟින් සතුටින් හිනැහෙමු අපි ලංකා
   
  තල් රුප්පා යට යාපා පටුනේ මිහිදන් වියයුතු නැත දරුවන්
  උතුරේ හෝ දකුණේ දරුවන් උතුරේ හෝ දකුණේ දරුවන් 
  ලේ ගංගා මත උන් සැතපෙන සඳ බලවු සිනාසෙන සැටි සතුරන්
  උතුරේ හා දකුණේ සතුරන් උතුරේ හා දකුණේ සතුරන් 
   
  රණ බිම යුධ වැද දිවි පුද දෙන්නේ කොහොළින් ඇන රිදවූ දරුවන්
  එක රෑනේ පවුලේ සගයන් එක රෑනක පවුලක සගයන් 
  දහසක් පණ නල සුළඟට මුසු වුව උන් හඳුනාගෙන නැත සතුරන්
  උතුරේ හා දකුණේ සතුරන් උතුරේ හා දකුණේ සතුරන් 

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS