දෛවයේ සරදමින්.. වෙන්වෙලා අපි අපෙන්
Daiwaye Saradamin Wen Wela
 • Lenght : 04:20

 • Lyrics

  Sajith
  V.
  Song

  දෛවයේ සරදමින්.. වෙන්වෙලා අපි අපෙන් ගී පද / Daiwaye Saradamin Wen Wela Lyrics

  දෛවයේ සරදමින්
  වෙන්වෙලා අපි අපෙන්..
  බොහෝ කල් ගත වුනත්
  ලං වෙන්න බෑ යලිත්..
   
  හුරු පුරුදු තනිකමින්
  හිත පෙඟිලා සත්තකින්..
  වැරැද්දක් වුනා නම්
  සමාවෙනවද මගෙන්..
  සමාවෙනවද මගෙන්...
   
  හමුවන්න බැරි ලෙසම දුරකට වුනත්
  කවුරුත්ම පෙම් කෙරුවෙ නෑ ඔය තරම්..
  හමුවන්න බැරි ලෙසම දුරකට වුනත්
  කවුරුත්ම පෙම් කෙරුවෙ නෑ ඔය තරම්..
  දැන උන්නා නම් විදවන තරම්..
  සමුගන්නෙ නෑ... මගෙ රත්තරන්..
   
  මියැදෙන්න පෙර ආයේ මුණ ගැහුනොතින්
  හිනැහෙන්න පෙර වාගේ යන්තම් හොරෙන්..
  මියැදෙන්න පෙර ආයේ මුණ ගැහුනොතින්
  හිනැහෙන්න පෙර වාගේ යන්තම් හොරෙන්..
  දැන උන්නා නම් විදවන තරම්..
  සමුගන්නෙ නෑ මගෙ රත්තරන්..
   
  දෛවයේ සරදමින්
  වෙන්වෙලා අපි අපෙන්..
  බොහෝ කල් ගත වුනත්
  ලං වෙන්න බෑ යලිත්..
   
  හුරු පුරුදු තනිකමින්
  හිත පෙඟිලා... සත්තකින්..
  වැරැද්දක් වුනා නම්.. සමාවෙනවද මගෙන්..
  සමාවෙන්නද මගෙන්...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS