දෛවයේ සරදමින් වෙන් වෙලා අපි අපෙන්
Daiwaye Saradamin

Song

දෛවයේ සරදමින් වෙන් වෙලා අපි අපෙන් ගී පද / Daiwaye Saradamin Lyrics

දෛවයේ සරදමින් වෙන් වෙලා අපි අපෙන්
බොහො කල් ගත උනත් ලංවෙන්න බෑ යලිත්...
හුරු පුරුදු තනිකමින් හිත පෙගිලා සත්තකින්...
වැරැද්දක් උනා නම් සමා වෙනවද මගෙන්...
හමුවන්න බැරි ලෙසම දුරකට උනත්
කවිරුත්ම පෙම් කෙරුවේ නෑ ඔය තරම්...
දැන උන්න නම් විදවන තරම්
සමුගන්නෙ නෑ මගෙ රත්තරං...
මිය දෙන්න පෙර ආයෙ මුන ගැහුනොතින්
හින හෙන්න පෙර වාගෙ යන්තම් හොරෙන්...
දැන උන්න නම් විදවන තරම්
සමුගනෙ නෑ මගෙ රත්තරං...

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS