චන්ද්‍ර මණ්ඩලේ
Chandramandale
 • Category : Music Video

 • Lyrics

  Rathna
  Sri
  Song

  චන්ද්‍ර මණ්ඩලේ ගී පද / Chandramandale Lyrics

  චන්ද්‍රමණ්ඩලේ සැතපුණු සාවියක් නොවේ
  ඔබේ මුහුණ මැවී පෙනෙයි මට පියාණනේ
  මීදුමින් තෙමී නැහැවුණු චන්ද්‍ර යහනතේ
  පාළු නැතිද නිදා ඉන්න විට පියාණනේ
   
  පියාඹන්න දෙමින් අපට පියාපත් ඔබේ
  ගියාද ඔබෙ නවාතැනට අහස් ගංතෙරේ
  කියාදෙන්න කියාදෙන්න මට පියාණනේ
  ඔබට මදිද ඉඩ නැතුවද පුංචි ගේ අපේ
   
  ඔබේ සුවද පිරුණු ගෙදර පාළු කාමරේ
  ලියූ ගීත කවි විතරද මට ඉතිරි වුනේ
  කියාදෙන්න කියාදෙන්න මට පියාණනේ
  මේ තරම්ම නපුරු හීනයක්ද ජීවිතේ

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS