බුදුන් දැක නිවන් දකින්න මේ සංසාරේ
Budun Daka Niwan Dakinna
 • Lenght : 03:39

 • Song

  බුදුන් දැක නිවන් දකින්න මේ සංසාරේ ගී පද / Budun Daka Niwan Dakinna Lyrics

  බුදුන් දැක නිවන් දකින්න මේ සංසාරේ
  අපි ඇසු බණ මදි වුනාද මේ ධම් දීපේ
  සිල් ගත්තා පින් කෙරුවා දිවා රෑ දෙකේ
  අතරමං වුනේ කොහොමද අපේ ජීවිතේ
  අපේ ජීවිතේ
   
  සාදුකාර දී ගිය ගිය පන්සල් ගානේ
  පැතුවා හැමදා පේවී අපි නිර්වාණේ
  දැහැමි සිතින් පහන් තියා මහ බෝ සෙවණේ
  වැඳ වැටුනා ගාථා කියා අපි තුන් සරණේ
   
  භාර හාර වී වැඳ වැඳ අටමස්ථාන
  කරුණා කෙරුවා පේවී මුණි සිරි පාදේ
  සැදැහැ සිතින් නිවන් පතා දළදා මැදුරේ
  මල් පිදුවා ගාථා කියා අපි තුන් සරණේ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS