බුදු හාමුදුරුවෝ වැඩියා වාගෙයි පින්බර සුවාමිනේ
Buduhamuduruwo Wadiya Wage
 • Lenght : 04:32

 • Song

  බුදු හාමුදුරුවෝ වැඩියා වාගෙයි පින්බර සුවාමිනේ ගී පද / Buduhamuduruwo Wadiya Wage Lyrics

  බුදුහාමුදුරුවො වැඩියා වාගෙයි පින්බර සුවාමිනේ
  දුක හිතිලද හිරගෙදරට වැඩියේ මාගේ මරණ දිනේ
  මගේ අම්මාවත් දොරටුව අද්දර හිටියද කියනු මැනේ
  මා ගෙල ලූ බව ඇයට කියනවද බුදුබව ලැබෙයි අනේ
   
  අනේ සුවාමිනි මා ගෙළ ලන්නට ඉඩ නම් දෙන්න එපා
  ගෙල වැලලූවොත් මගෙ මළකද අම්මට පෙන්නන්න එපා
  ඇතිදා ළග උන් මිතුරන් මතු සසරෙදි හමුවන්න එපා
  නැතිදා ළග උන් බුදු අම්මේ උඹ දුක් ගිනි ගන්න එපා
   
  බුදුහාමුදුරුවො වැඩියා වාගෙයි පින්බර සුවාමිනේ
  දුක හිතිලද හිරගෙදරට වැඩියේ මාගේ මරණ දිනේ
   
  නොදැන කෙරුවත් වරද වරදමයි නැත කිසිදිනෙක සමා
  මරණයෙ දොරකඩ සිට ඔබ පායුග වැද සමුගනිමි මෙමා
  කෙළිලොල් කම් කෙළි මා සතු දිවිමග දැන් දැන් වේවි නිමා
  මරණ බයක් නෑ අම්මා සිහිවෙයි
   
  බුදුහාමුදුරුවො වැඩියා වාගෙයි පින්බර සුවාමිනේ
  දුක හිතිලයි මා හිරගෙට ආවේ පුතුගේ මරණ දිනේ
  දුදනන් ඇසුරින් පරපණ නැසුවත් නුඹ මගේ පුතුය අනේ
  මතු උපදිනදා මාගෙම පුතුවෙයන් හොද මිනිසෙකු ලෙසිනේ

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS