(බුදු බණ පදයක්
Budu Bana Padayak
 • Category : Music Video
 • Year : 2022

 • Song

  (බුදු බණ පදයක් ගී පද / Budu Bana Padayak Lyrics

  බුදු බණ පදයක් සවන වැකේවා
  බුදු ගුණ පමණක් සිතට නැගේවා
  අවසන් වරට මගේ
  ඇස් පියවෙන මොහොතේ
  බුදු හිමි රුව මට මැවී පෙනේවා
   
  පව් සිදුවෙන්නැති නොදැනීම
  එනිසයි සසරේ ඉපදීම
  බුදු දම් මහිමෙන් පැහැදීම
  පමණයි සදහට සැනසීම
   
  සැප සොයලා ගොස් දුක විඳම
  සඵල වුණේ නෑ පැතූ සැම
  අවසන් මොහොතේ ඉතිරී වුණ
  කල හොඳ නොහොඳයි මට උරුම

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS