බොහෝ කලක් ඔයා ඉන්නකෝ
Boho Kalak Oya Innako
 • Category : Music Video
 • Lenght : 04:18

 • Song

  බොහෝ කලක් ඔයා ඉන්නකෝ ගී පද / Boho Kalak Oya Innako Lyrics

  බොහෝ කලක් ඔයා ඉන්නකෝ මටත් වඩා සතුටින්
  නෑනේ ඔයා තරම් මට නම් වටින කෙනෙක් කොහෙවත්
  පිලිගන්නෑ සිත තවමත් දුක් දුන්නේ ඔයයි කියා
  මතු සසරේ එක් වේවා අපි අපගේ ලොවේ සදා
   
  දුක දන්න ඔබමද දුක ඔහොම දුන්නේ පණ තරම් ලං වෙලා
  ඔබ දන්නේ නෑ තව ඔබ නැතිව බැරි බව මම හොඳින් දන්නවා
  පිලිගන්නෑ සිත තවමත් දුක් දුන්නේ ඔයයි කියා
  මතු සසරේ එක් වේවා අපි අපගේ ලොවේ සදා
   
  මා දාලා යනකොට දුක හිතුනේ නැතිවද වෙන හිතක පැටලිලා
  ඔබ ආයේ එනවද මම තාම හිත හිත ජීවිතේ ගෙවනවා
  පිලිගන්නෑ සිත තවමත් දුක් දුන්නේ ඔයයි කියා
  මතු සසරේ එක් වේවා අපි අපගේ ලොවේ සදා
   
  බොහෝ කලක් ඔයා ඉන්නකෝ මටත් වඩා සතුටින්
  නෑනේ ඔයා තරම් මට නම් වටින කෙනෙක් කොහෙවත්
  පිලිගන්නෑ සිත තවමත් දුක් දුන්නේ ඔයයි කියා
  මතු සසරේ එක් වේවා අපි අපගේ ලොවේ සදා

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS