බටනලා
Batanala
 • Category : Music Video
 • Year : 2020

 • Rap Lyrics

  Prathap
  Costa
  Song

  බටනලා ගී පද / Batanala Lyrics

  නලා සද්දෙන් බට
  නෙරිය අගින් දැක්කෙ බඩ
  සිහිල් සුළගට වැනෙයි
  ඔය සාරි පොට
  කෙල්ලෙ එන්න කැකුල අරන්
  උඹේ කුඹුර මැද
  ඔබේ සිහින් සිරුර
  මම ගහන්නම් උදලු අද
   
  ගමේ කෙල්ලෝ ඕනෙ තව
  එපා ලොල්ලො ඔනෙ මට
  ගිහින් කෑම බෙදන් වරෙන්
  හිනා වෙවී ඉන්නෙ මම
  සාය දිගට හොදයි
  කොටට එපා
  කොන්ඩෙ දිගට ඕනෙ මට
  ගමේ ආතල් මතක් වෙන්නෙ
  ජීවත් වෙද්දී මෙහේ රට
  නගරේ තද බද
  තව ඕනෙ නෑ නෙ මට
  ගමේ හුලන් වදින සැප
  සිගරට් ගහන් කුඹුර මැද
  අඩු සීනෙ ප්ලේන්ටියයි
  හකුරු බෑව අත ලග
  ප්රෙශර් නෑ නෙ ජීවිතේ
   
  සැපේ ඉන්නෙ ඔයා ලග
   
  ඔයා ලග හොදයි කඳ
  ඔයා ගාව නෑ නෙ ගඳ
  ගහල රා ගලක් උඩ
  මම ඉන්නෙ බලන් හඳ
  බුලත් කාල කට රතුයි
  මූන සිදුයි තොලුත් රතුයි
  ඇගේ පලුත් නෑ මං කලුයි
   
  ඔයා සුදුයි මම රළුයි
  ඒයි
   
  නුවර කොල්ලො උනත් ආ
  කොළඹ කොල්ලෝ උනත් ආ
  අපි ගහලා ඉන්නේ රා
  ගමේ කෙල්ලෝ ඕනෙ බ්රා
  නගරේ කෙල්ලෝ අපිට එපා
   
  උන් හෙන චා
  රා කෝප්පයක් ගෙනත් දියන්
  අනේ මගෙ මැනිකා
   
  නලා සද්දෙන් බට
  නෙරිය අගින් දැක්කෙ බඩ
  සිහිල් සුළගට වැනෙයි
  ඔය සාරි පොට
   
  කෙල්ලෙ එන්න කැකුල අරන්
  උඹේ කුඹුර මැද
  ඔබේ සිහින් සිරුර
  මම ගහන්නම් උදලු අද
   
  නුවර නුවර හැදුන කොල්ලෙක් බං
  කෙල්ලෝ ආසයි මගෙ හමට
  කොච්චර ආසද කිව්වොත් බං
  උන් එනවා මගේ ගමට
  ලංකාවේ කොල්ලේක් නෙ මං
  ඒකයි කලු මගෙ හම
  කන්නේපා මම දැන් ඇම
  පද්දනවා ඒකි බං ළැම
  ඉන්නෙපා කෙල්ලො මගෙ රට
  යන්නේ බං අපි දැන් රට
  කොළඹ රට
  හැබයි ගමේ මගෙ කට
  දැන් කොහොමත් බෙල්ල යයි පවට
   
  මං ඉන්නෙ බං තොට
  කුරුල්ල එන්නෙ බං ස්කර්
  පිඹලා මං යන්නෙ ස්කර්
  අවුරුදු කාලෙට ස්කර්
  ගහපන් ඇනපන් ස්කර්
   
  නලා සද්දෙන් බට
  නෙරිය අගින් දැක්කෙ බඩ
  සිහිල් සුළගට වැනෙයි
  ඔය සාරි පොට
  කෙල්ලෙ එන්න කැකුල අරන්
  උඹේ කුඹුර මැද
  ඔබේ සිහින් සිරුර
  මම ගහන්නම් උදලු අද
   
  ඒ ආ ආ...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS