බැස යන සඳ දෑසින් නවතාලන්නට බෑ
Basa Yana Sanda Dasin
 • Lenght : 03:59

 • Song

  බැස යන සඳ දෑසින් නවතාලන්නට බෑ ගී පද / Basa Yana Sanda Dasin Lyrics

  බැස යන සඳ දෑසින්.. නවතාලන්නට බෑ..
  පරවෙන මල දෝතින්.. වලකාලන්නට බෑ..
  ඔබ බැස යන සඳ නම්.. ඔබ පරවෙන මල නම්..
  ‍රැක ගනිමිද කෙලෙසින්... //
   
  නන්නාදුනන දෙසින
  ගිමනට සිසිල ‍රැගෙන
  අවුදින් සිරුරේ දැවටී
  පවනැල් රහසේ හැරයයි..
   
  ඔබ ඒ සුළඟ වගේ නම්
  රඳවාගන්නද කෙලෙසින්... //
   
  බැස යන සඳ දෑසින්....
   
  මන්දාකිණිය ගලන
  නිසසල ‍රැයට මැවෙන
  තරුමල් අඹරේ හිනැහී
  මැදියම් අදුරේ සැඟවෙයි...
   
  ඔබ ඒ අහස වගේ නම්
  හඳුනා ගන්නද කෙලෙසින්... //
   
  බැස යන සඳ දෑසින්.... //

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS