බඹර නාදේ
Bambara Nade
 • Category : Music Video
 • Year : 2020

 • Lyrics

  Sajith
  V
  Song

  බඹර නාදේ ගී පද / Bambara Nade Lyrics

  නිහඬ ගමනේ මේතරම් දුර
  ඇවිද අපි එකවාගේ
  මිහිරි මතකේ සැරිසරා ඔබ
  නවාතැන් ගෙන දෑසේ
  බඹර නාදේ ඇසෙන මානේ
  රැඳෙනු මාගේ සුවඳ වාගේ
  බඹර නාදේ ඇසෙන මානේ
  රැඳෙනු මාගේ සුවඳ වාගේ
   
  හ හ හ හා - හ හ හ හා
  හ හ හ හා - හා හා
  හො හො හො හෝ - හො හො හො හෝ
  හො හො හො හෝ
   
  ප්රාර්ථනා තවරා ආදරේ
  ඉන්න ඉඩදෙන්න තුරුලේ
  හිනැහෙනා කල්පනා
  ඔබ නිසයි ජීවිතේ
   
  ඇඟිලි තුඩු තදකර මගෙ නළලේ
  සිඹින සියුමැලි නුඹේ දෙතොල් අතරේ
  ගැඹුරු හද කැලඹුම ඔය කඳුලේ
  රහස නොහැඟේ මගෙම ළඳුනේ
   
  දෑත් විදා ළමැදේ ආදරේ
  දෙන්න විඳගන්න රිසිසේ
  නිමනොවේ කිසිදිනේ
  පෙම්පැතුම් මා හදේ
   
  ලබන හැම ආත්මයම ඔබගේ
  ළඟම ඉන්නයි මම නම් පැතුවේ
  පණට පණ දී මා දිවිකතරේ
  නොයමි රහසේ රකිමි පණසේ
   
  නිහඬ ගමනේ මේතරම් දුර
  ඇවිද අපි එක වාගේ
  මිහිරි මතකේ සැරිසරා නුඹ
  නවාතැන් ගෙන දෑසේ
   
  බඹර නාදේ ඇසෙන මානේ
  රැඳෙනු මාගේ සුවඳ වාගේ
  බඹර නාදේ ඇසෙන මානේ
  රැඳෙනු මාගේ සුවඳ වාගේ

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS