ආයේ එන්න පණ මාගේ.. ආදරේ අරන්
Aye Enna Pana Mage
 • Lenght : 03:53

 • Lyrics

  Sajith
  V.
  Song

  ආයේ එන්න පණ මාගේ.. ආදරේ අරන් ගී පද / Aye Enna Pana Mage Lyrics

  ආයේ එන්න පණ මාගේ ආදරේ අරන්
  ජීවත් වෙන්න බෑ වාගේ පාළුවේ තවත්
  කඳුලැල් මවා නෙතේ මොනවාද අත් වුනේ
  පවසන්න ඇයි මෙසේ 
  සෙනෙහස තාමත් නොහැඟුනේ
   
  තනිකම මැදින් එදා
  සමනල් රටා මවා
  වචනෙන් නොකී කතා 
  හොරකම් කළා ඔයා
  හීනෙන් හැඬුවේ
  දුකටයි රහසේ 
  තනිවී දිවියේ
   
  ආයේ එන්න පණ මාගේ ආදරේ අරන්
   
  හසරැල් මතක් වෙලා 
  නිතැතින් සුසුම් හෙළා 
  කඳුලින් නුවන් තෙමා
  දෙනෙතත් ගිලන් වෙලා
  පූජාසනයේ මා නම් පැතුවේ
  ඔබමයි සසරේ 
   
  ආයේ එන්න පණ මාගේ ආදරේ අරන්

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS