ඇයගේ ඇකයෙහි ඔබ හිස රඳවා
Ayage akayehi oba hisa radawa
 • Lenght : 2.41

 • Vocal

  W.
  D.
  Lyrics

  Bandara
  K
  Song

  ඇයගේ ඇකයෙහි ඔබ හිස රඳවා ගී පද / Ayage akayehi oba hisa radawa Lyrics

  ඇයගේ ඇකයෙහි ඔබ හිස රඳවා
  සැණැහුනු මොහොතක ඔබේම දෙනෙතින්
  මා ඔබ දු‍ටුවා ඇයට නොවේ
  ඔබට පමණි ඔබ ආදරේ...
   
  වසන්ත දෙකොපුල, නිදිවැරු තොල් මල
  දසැඟිලි තුඩු අග පිබිදුණු රණහස
  ඇයට ආදරේ ආදරේ මම
  ඇයට ආදරේ ආදරේ...
   
  ඇගේ සුරත ගෙන පිණි විල්ලුද මත
  ඇයට ඇලුම් බව ඔබ පැවසූ පසු
  පෙරළා ඔබ හට පෙම් කරනා බව
  ඇය මුමුණන සඳ ඔබ සිත සුවපත් වේ
  ඔබ සිත සුවපත් වේ…
   
  ඇයට පමණි මම ආදරේ…
  ඔබට පමණි ඔබ ආදරේ…
  ඇයට පමණි මම ආදරේ…
  ඔබට පමණි ඔබ ආදරේ...

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS