ඇය යන්න ගියා මැකිලා
Aya Yanna Giya Makila
 • Lenght : 04:27

 • Song

  ඇය යන්න ගියා මැකිලා ගී පද / Aya Yanna Giya Makila Lyrics

  ඇය යන්න ගියා මැකිලා
  වන සිරසක තුරු සෙවණැලි අතරේ
  ගී ගයමින් හිඳ මා තුරුලේ
  ඇය යන්න ගියා මැකිලා
  පිනි කඳුළක් මල් පෙති අග තවරා
  මිහිදුම් සළුවෙන් මුහුණ වසා...
   
  නිල්ල නිලන නිල් කඳුවැටි අතරේ
  සඳ එළියේ මං පෙත පාදා
  රහසක් සඟවා ගොළු වූ හදකින්
  යන්න ගියා මැකිලා...
   
  යළි කවදාවත් හමු නොවනා බව
  මඳ පවනක් හිස අතගා කීවද
  අදහා ගන්නට නොහැකිය කිසි දින
  ඇය යළි නො එතැයි ගිම්හානෙට පෙර
  යන්න ගියා මැකිලා

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS