කතාවේ එක තැනක්
Awasan Mohothe
 • Category : Music Video

 • Song

  කතාවේ එක තැනක් ගී පද / Awasan Mohothe Lyrics

  කතාවේ එක තැනක් ... නොතේරුනු එකට මන්...
  තාම හොයනවා අදත්...
  ලැබෙනකම් පිලිතුරක් ..../
  එපා කියලා සැනින්........
  යන්න පුලුවන් ලෙසින්... ආදරේ රත්තරං  කලේ.... කොහොමද ඉතින් .../
   
  අවසන් මොහෙතේ ඕනේ... එක තප්පරයක් මට නෝනේ.. කියන්න මට  පණ වාගේ... කොහොමද නුබ ඒ රගපෑවේ.....
  මරනින් මතු නිර්වානේ.. පතන්න ඇද සුදු සේලේ.. ආවත් දවසක නුබගේ.. හිත නෑ පිරිසිදු කෙල්ලේ....
  ආවත් දවසක නුබගේ හිත පිරිසිදු නෑ කෙල්ලේ ................
   
  නුබටවවත් මට කියා කොහේවත් ...නෑ අපේ ලැබීමක් සැනසුමක්... උපන් ගෙයි අපි අරන් නොලැබුමක්  දෝත් පුරා රත්තරං ..........
  ලැබුනු  දෙයකුත් නැතී දෙවියන් අපිට කොහෙවත් නැතී ...
  ආදරෙයි තාමටත් මගේ...එක හිතින් බොරු නැතී ....!!
   
  ආදරේ හදවතේ කොනේවත්  ඇතිවෙලා මා කෙරේ තිබුනනම් .. මලත් වෙනසක් නොවේ ඔයා ඒ තරම් ආදරෙයි මන්...
  ලැබුනු දෙයකුත් නැති..දෙවියන් අපිට කොහෙවත් නැතී...
  ආදරෙයි තාමටත් මගේ... එක හිතින් බොරු නැතී ......!!

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS