ඈත එපිට ගම්මානෙන් නැග එන
Atha Epita Gammanen Naga Ena
 • Lenght : 03:30

 • SongLiveCoverKaroke

  ඈත එපිට ගම්මානෙන් නැග එන ගී පද / Atha Epita Gammanen Naga Ena Lyrics

  ඈත එපිට ගම්මානෙන් නැග එන
  බටලී හඬ අතරේ..
  ඉතාම දුක්බර කවියක් මතුවෙද
  ඇය නිදි නොමැති පැලේ..//
   
  මලානිකව හද එලිය ගලා එන
  අම්බලමක හෙවනේ..//
  බලාහිදිමි ඔබ හිදින විමන් දොර
  දැල්වෙන එලිය බදේ..
   
  ඈත එපිට ගම්මානෙන්...
   
  වේදනාව නෙතු අගට ගලාලා
  ඉකිලන නිහඬ රැයේ..//
  නීල නුවන් තරු කැට බොදවෙනවා
  කාටත් හොර රහසේ..
   
  ඈත එපිට ගම්මානෙන්...

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS