ඇසේ කඳුළු බිදු ඉවර වෙලා
Ase kadulu bidu iwara wela
 • Lenght : 2.59

 • Song

  ඇසේ කඳුළු බිදු ඉවර වෙලා ගී පද / Ase kadulu bidu iwara wela Lyrics

  ඇසේ කඳුළු බිදු ඉවර වෙලා ගීතයේ පද පෙළ 
  Ase kadulu bidu iwara wela lyrics 
   
  ඇසේ කඳුළු බිදු ඉවර වෙලා 
  ඔබේ පෙමට හඬලා 
  ඇලට දොලට මුහුදට යලි දෙනු බෑ 
  ඇසට කඳුළු කිසිදා //
  ඇසේ කඳුළු බිඳු ඉවර වෙලා 
   
  එක තරුවක් වත් නැති බොල් අහසක 
  නිල්ල වසා ගිය වැහි කළුවක් සේ 
  ජිවිතයෙන් ඔබ පලා ගියේ 
  දුවන මුවන් දැක නෙලූ පලා බිම හෙලූ දිනේ 
   
  කැඩපතකින් රුව දැක ඔබ මුහුණේ 
  යම් දවසක මතු හඬන දිනක් ඒ 
  එදාට ඔබේ දුක් බෙදා හදා 
  අඬනු කෙසේදෝ ඔබේ කඳුළු හා තුරුල් වෙලා 

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS