ඇරඹුමම කඳුළක් වෙලා
Arabumama Kandulak Wela
 • Category : Music Video
 • Lenght : 04:39

 • Song

  ඇරඹුමම කඳුළක් වෙලා ගී පද / Arabumama Kandulak Wela Lyrics

  ඇරඹුමම කඳුලක් වෙලා
  මා බලා ඉද්දී ඒ දිහා
  ආ දුරත් දුර වැඩි නිසා
  අවසානයට පෙර ඈ ගියා...//
   
  දුක්බරම කවියක් ලියා
  එහි පද පෙලක් අඩුවෙන් තියා...//
  අරුත පසිදින්නට කියා
  අවසානයට පෙර ඈගියා...
   
  ඇරඹුමම කදුලක් වෙලා...//
   
  ශෝකාන්තය එන තුරා
  එහි ‍රැදෙන්නට සිත් ඇති නියා...//
  අනන්තය ලඟ මා දමා
  අවසානයට පෙර ඈ ගියා...
   
  ඇරඹුමම කදුලක් වෙලා...//

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS