අපි වෙන්වෙන තරමට කියනා දේවල්
Api Wen Wena Tharamata
 • Lenght : 03:28

 • Song

  අපි වෙන්වෙන තරමට කියනා දේවල් ගී පද / Api Wen Wena Tharamata Lyrics

  අපි වෙන්වෙන තරමට කියනා දේවල්
  කොහොමද උහුලාගන්නේ
  අපි වෙන්වෙන තැනටම කටයුතු වෙනකොට
  කොහොමද බල බල ඉන්නේ
   
  අපි එක්වුණ මතකය සිහියට එනවිට
  කඳුළුයි දෑස තෙමන්නේ
  මම ඔබ ගැන හිත හිත දුක් වෙන හැමවිට
  මනසයි වන්දි ගෙවන්නේ
   
  හිතන්න බෑ හිත කීරිගැහෙනවා
  ඔය සුදු මූණ මතක් වී
  සිඹින්න බෑ මුව අහක බලනවා
  මගෙ මුව එක්ක තරහ වී
  කියන්න බෑ අපෙ ආදර කතාව
  කඳුළුත් එක්ක සිනාසී
  සොයන්න බෑ තව ඔයා වගෙ කෙනෙක්
  ආදරෙ කරන්න පෙර සේ
   
  අපි වෙන්වෙන තරමට කියනා දේවල්
  කොහොමද උහුලාගන්නේ
  අපි වෙන්වෙන තැනටම කටයුතු වෙනකොට
  කොහොමද බල බල ඉන්නේ
   
  සුන්දර සිනාව සුරතල් සිනාව
  දකින්න ආසයි අඳුරේ
  දැවටුණ හැටි ආදරෙයි කියා මට
  දැනෙනවා කිති කැවි යහනේ
  තොල් පෙති සිඹින්න ආසයි ඇත්තට
  තුරුලට ගෙන ඔබ පෙර සේ
  ආදරෙ කියන්න තව එක සැරයක්
  වෙන්වී යන්නට මත්තෙන්
   
  අපි වෙන්වෙන තරමට කියනා දේවල්
  කොහොමද උහුලාගන්නේ
  අපි වෙන්වෙන තැනටම කටයුතු වෙනකොට
  කොහොමද බල බල ඉන්නේ
  අපි එක්වුණ මතකය සිහියට එනවිට
  කඳුළුයි දෑස තෙමන්නේ
  මම ඔබ ගැන හිත හිත දුක් වෙන හැමවිට
  මනසයි වන්දි ගෙවන්නේ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS