අනවසරයෙන් සිතට ඇතුළුව
Anawasarayen Sithata Ethuluwa

Song

අනවසරයෙන් සිතට ඇතුළුව ගී පද / Anawasarayen Sithata Ethuluwa Lyrics

අනවසරයෙන් සිතට ඇතුළුව 
සිතින් ආවසර පතන ලදුනේ....
මගේ අවසන් සුසුම දක්වා 
වාසනා ඔබ වාසනා .....
 
අවුල් සිතිවිලි මනෝ ලොව මැද 
මතකයේ එක අදුරු දවසක 
මගෙන් සමුගෙන මගේ පා වැද 
එදා මා හැර දමා ගිය දින 
නෙතින් කදුලැලි  ගඟක් ගැලුවා
 සිතින් ඔබ අමතක කරන්නට 
 
එකට දැගිලි පටලවා ගෙන 
සසර ගමනේ එක්ව ආ මග
පවස  නිවුමට දිය බිඳක් වී 
ඔබේ සුසුමි තැවෙන සියොලග 
ප්‍රේම නටබුන් වියරු විජිතේ 
එකට මිය යමු එකම දවසක

Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
Powered by isandi CREATIONS