අනාථ මාරුතේ කුණාටු සාගරේ
Anatha Maruthe Kunatu Sagare
 • Lenght : 03:47

 • Song

  අනාථ මාරුතේ කුණාටු සාගරේ ගී පද / Anatha Maruthe Kunatu Sagare Lyrics

  අනාථ මාරුතේ....... කුණාටු සාගරේ........
  දිවිය තියෙන තුරු මගේ
  ඔබයි ආදරේ ........
   
  අනාථ මාරුතේ....... කුණාටු සාගරේ........
   
  අතීතයට වඩා පැරණි අපේ ආදරේ
  අපි දෙදෙනා හඬූ හැඬුම් දනී සාගරේ
  සදා වෙනස් වෙන්න එපා මැණික මා කෙරේ
  දිවිය තියෙන තුරු මගේ
  ඔබයි ආදරේ ...........
   
  අනාථ මාරුතේ .....
   
  සිත රිදවන වදන් වලට හඬන්නට එපා
  ඇනුම් බැණුම් වලට මගේ තැවෙන්නට එපා
  සසර සරණ තුරා මගෙන් මිදෙන්නට එපා
  දිවිය තියෙන තුරු මගේ
  ඔබයි ආදරේ
   
  අනාථ මාරුතේ .....

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS