ආලෝකේ පතූරා
Aloke Pathura
 • Category : Lyrics Video

 • Song

  ආලෝකේ පතූරා ගී පද / Aloke Pathura Lyrics

  ආලෝකේ පතූරා මුළු ලෝකේ ඔපලා
  චන්ද්‍රා භෙමින් එයි නැගි
  ලොව මිහිර නොබලා රස සිහින පෙනීලා
  මගේ මැණික සුවසේ නිදී...
   
  කොවුලන්ගේ මුධු ගීත
  සුලගින් ගෙනා සීත
  සුවදායකයි රෑ මෙහි
   
  සියතුන් හඬන්නේ 
  මොණරුන් රඟන්නේ
  නෑ ඔවුනුත් නිදියාගනී
  කොඳ මල් සිනාසේ 
  විල් නිල් ජලාශේ
   
  රණ හංසයෝ පීනති
  සඳකැන් බිබී නැහැවෙති
  කිංකිණි නොසෙල්වා 
  නටමින් වරෙල්ලා
  සුර කෙල්ලනෙ ඈ නිදී
  මගේ මැණික සුවසේ නිදී...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS