අල්ලන් යන්න බැරි අතක්
Allan Yanna Beri Athak
 • Category : Music Video
 • Year : 2022

 • Music

  D
  Mass
  Song

  Presenting of "Allan Yanna Beri Athak" Hope you like it!
  For any Business queries Mail at sdmusictube@gmail.com
  All Rights to Respective Music Label & No Copyright infringement intended.
   
  [ Enjoy and like comment and share  ...........:)
   
  Artist - Sudeera Dilshan 
  Lyrics - @Udesh Aryan 
  Music - D Mass @D Mass 
  Producer by Sudeera Dilshan 
  Mixed Mastered and Additional Arrangements by Sudeera Dilshan
  Directed - Vidura Wijerathna @VIDURA WIJERATHNA ONLINE 
  Script & Editor - Pubudu Udayanga @Vanniyo වන්නියෝ 
  Assis Directed - Supun Mallawaarachchi
  Assis of Production - Tharindu Rukshan
  Official photography - Shathith Damintha
  MUA - Anusha Kumari 
  Starring - Nethu ananya |  Sudeera dilshan
   
   
  #allanyannaberiathak #sudeeradilshan #udesharyan #dmass #dawasakaayeapihamuwela #manoparakatasinhalasindu
   
  Subscribe More Videos
  අල්ලන් යන්න බැරි අතක් ගී පද / Allan Yanna Beri Athak Lyrics

  පොරොන්ඩු වෙන්නම් සංසාරේ
  දුකක් නම් නොදී
  පරිස්සම් කරන් ඔබව මං
  එක්කන් යමි
   
  මේ හිරිහැර ලෝකෙන් පිටවී
  අපි අපටම පමණක් අයිති
  නැවතුමකදි කොහේ හෝ හමුවී
  විදගමු මේ ආදරේ
   
   
  අපි පතනා ජීවිත
  සමහර තැන් වල
  මුණගැහුනත් මේ ලෝකේ
  හැම හමුවීමම කෙලවර වන්නේ
  හිමි වීමෙන් නොව අවසානේ
   
  අල්ලන් යන්න බැරි අතක්
  අරගෙන ඇවිද බොහෝ දුරක්
  හංගා මතක හුස්මේ තියන්
  තනිවීම ප්‍රේමයක්
   
   
  අල්ලන් යන්න බැරි අතක්
  අරගෙන ඇවිද බොහෝ දුරක්
  හංගා මතක හුස්මේ තියන්
  තනිවීම ප්‍රේමයක්
   
  ඇහි පිල්ලම් යට
  හංගා දෑසේ
  විදගමු අපි මේ සංසාරේ
  පමා වූ ඒ ආදරේ රිදුම්
   
  සිනහව පාරනා සුසුම්
  දරාන ජීවිතේ ගිමන්
  මේ භවේ ඉමු අපි පේන මානයෙන්
   
  අල්ලන් යන්න බැරි අතක්
  අරගෙන ඇවිද බොහෝ දුරක්
  හංගා මතක හුස්මේ තියන්
  තනිවීම ප්‍රේමයක්
   
  අල්ලන් යන්න බැරි අතක්
  අරගෙන ඇවිද බොහෝ දුරක්
  හංගා මතක හුස්මේ තියන්
  තනිවීම ප්‍රේමයක්
   
  අල්ලන් යන්න බැරි අතක්
  අරගෙන ඇවිද බොහෝ දුරක්
  හංගා මතක හුස්මේ තියන්
  තනිවීම ප්‍රේමයක්
   
  අල්ලන් යන්න බැරි අතක්
  අරගෙන ඇවිද බොහෝ දුරක්
  හංගා මතක හුස්මේ තියන්
  තනිවීම ප්‍රේමයක්

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS