ඇයි මම ආදරේ
Ai Mama Adare
 • Category : Music Video
 • Year : 2018

 • Song

  ඇයි මම ආදරේ ගී පද / Ai Mama Adare Lyrics

  යන්නෙමී පියඹලා නිල්වන් අහස පුරා
  සොයනෙමී මගෙ දින පොතේ සිටි ඒ කුමාරිකා
  ඈ ගායනා ඒ ගායනා
   
  මුව තුරුල ඇති සුන්දර සිනා
  ඇය වෙසෙනා පෙදෙස කියයි
  සුලගින් ඇය එවනා පෙම් හසුන්
  හිරි පොද වැස්සෙන් එන පෙම් උණුසුම්
  තරු මෙන් මග පෙන්වයි
  එක රෑනින් රෑනින් එන්නෙමී ඔබ සොයා
  යායෙන් යායෙන් සොයනෙමී මුලු ලොව පුරා
   
  ආලෙන් ආලෙන් එන්නෙමී කුමරිය සොයා
  එක දිනයෙන් දිනයෙන් ලංවෙමී මගෙ ලොව කරා
  ඔබ මා ලග නැති වූ දවසක්
  මා හට මෙලෙසින් හැගුනා
  ඔබ මට ජීවිතයේ හමුවූ
  එක නවාතැනක් පමණයි
  තවත් විටක මට සිතුනා මෙසේ
  ඒ දැන් ඔබ මගෙ ජීවිතයයි
  එක රෑනින් රෑනින් එන්නෙමී ඔබ සොයා
  යායෙන් යායෙන් සොයනෙමී මුලු ලොව පුරා
  ආලෙන් ආලෙන් එන්නෙමී කුමරිය සොයා
  එක දිනයෙන් දිනයෙන් ලංවෙමී මගෙ ලොව කරා
  ආදරී කියන්න ඇයි මම ඔබෙ සුසුමේම දැවටෙන්න ආස
  ආදරී කියන්න ඇයි මම ඔබ හට ආදරේ
   
  ඇයි මම ආදරේ
  ඇයි මම ආදරේ...
  ඔබ මා ලග නැති වූ දවසක්
  මා හට මෙලෙසින් හැගුනා
  එක රෑනින් රෑනින් එන්නෙමී ඔබ සොයා
  යායෙන් යායෙන් සොයනෙමී මුලු ලොව පුරා
  ආලෙන් ආලෙන් එන්නෙමී කුමරිය සොයා
  එක දිනයෙන් දිනයෙන් ලංවෙමී මගෙ ලොව කරා
  ආදරී කියන්න ඇයි මම ඔබෙ සුසුමේම දැවටෙන්න ආස
  ආදරී කියන්න ඇයි මම ඔබ හට ආදරේ
   
  ඇයි මම ආදරේ
  ඇයි මම ආදරේ

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS