අහසේ විහඟුන් ගිය මග නොපෙනේ
ahase wihagun giya maga nopene

Song

අහසේ විහඟුන් ගිය මග නොපෙනේ ගී පද / ahase wihagun giya maga nopene Lyrics

අහසේ විහඟුන් ගිය මග නොපෙනේ 
එලෙසම අප ආ මඟ නොපෙනේ 
ඒ දෙස බැලුවත් මේ දෙස බැලුවත් 
යා යුතු මඟ හසරක් නොපෙනේ 
මියගොස් ඇත ඊයේ 
හෙට තව නැත ආයේ 
 
නිදි බර දෑසින් කරුමයේ තරු ගැන 
ජිවන දික් සඟලා පුටුවේ 
ඒ අත පැද්දෙමු මේ අත පැද්දෙමු
බව තවලම යන තැන නොදැනේ 
මියගොස් ඇත ඊයේ 
හෙට තව නැත ආයේ 
 
කෙලවර නොපෙනෙන මේ මරු කතරේ 
නිල්වන් වන රොද දකින තුරා 
කඳුළු දියෙන් පිරි නීල නුවන් විල 
සත් හිරු සැඩ වැස්වද නොසිදේ 
 
Please visit the following link to listen to this song 
මෙම ගීතයට සවන් දීමට පහත සබැදියට පිවිසෙන්න 
https://bit.ly/3n0UWMW

Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
Powered by isandi CREATIONS