ඈගේ පහසින්
Age Pahasin

Song

ඈගේ පහසින් ගී පද / Age Pahasin Lyrics

ඈගේ... 
පහසින් මත් වූ සුවඳේ
පැටලී පාවී හද පියඹා...
මේ රෑ...
ඉවසුම් නොදේ 
කැලඹීලා...
 
මී විත මා මුව යා වෙලා
රෑ අඳුරේ මුලු ගැන්විලා
ඈ ඇසුරේ හද නිවුණා
රහසින් රහසේ පාවෙලා...
 
ඒ නෙත ඒ හිත මා සොයා
මා සතපා මන්මත් කළා
ඒ මොහොතේ හිතට හොරා
දෑසින් කඳුළක් වෑහුණා...
 
 

Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
Powered by isandi CREATIONS