අඩවන් දෑසින්
Adawan Desin
 • Category : Film Song
 • Lenght : 3.31
 • Year : 1985

 • SongKaroke

  අඩවන් දෑසින් ගී පද / Adawan Desin Lyrics

  අඩවන් දෑසින් පවසනු රහසින් ගීතයේ පද පෙළ - Lyrics of Adawan Desin 

  අඩවන් දෑසින් පවසනු රහසින්
  ජීවිතයේ රස මේ යැයි විගසින් //
  පමා වෙවී ඉඳිනට නැත වේලා
  කාලය ඉගිලී යයි ඉගිලී යයි
  සුපුල් දෙතොල් රතු පැහැයෙන් තවරා
  මීවිත උතුරා යයි උතුරා යයි
  අඩවන් දෑසින්... //
  අවුල් දුහුල් වල සිහිල් පහස වැද
  නංවන රංගන නොනවත්වනු මැන
  ඒ ගී හඩ මුලු ජීවිතයම සතු
  රස බර සුළු මොහොතයි සුළු මොහොතයි
  රෑ සිහිනෙන් දිව ගා සැපතක් සේ
  හෙට දින එය මිය යයි මිය යයි
  අඩවන් දෑසින්...//

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS