ආදරයේ උල්පත වූ අම්මා
Adaraye Ulpatha u Amma
 • Year : 1977

 • SongCoverKaroke

  ආදරයේ උල්පත වූ අම්මා ගී පද / Adaraye Ulpatha u Amma Lyrics

  ආදරයේ උල්පත වූ අම්මා ගීතයේ පද පෙළ 
  Adaraye Ulpatha Wu Amma Song Lyrics
   
  ආදරයේ උල්පත වූ අම්මා
  මා ඔබගේ පුතු වූ
  ඔබ මතු බුදුවන දවසේ
  මා රාහුල කුමරුන් සේ
  සෙවණ පතා අද මෙන් පැමිණෙන්නෙමි
  සුළඟිල්ලේ එල්ලී
  සඳ දියකොට කිරි වතුරෙන්
  ඒ දියරෙන් මුව දෝවා
  දිව මතුරක් වන් නැළැවිලි ගීයෙන්
  මතකයි මා නැළැවූවා
  ජීවිතයෙන් ජීවිතයක් ගෙනදී
  ඒ ජීවිතයට දිරි දී පණ දී
  මා දැඩි කල අම්මා
  ආදරයේ උල්පත වූ අම්මා
  මා ඔබගේ පුතු වූ
  ඔබ මතු බුදුවන දවසේ
  මා රාහුල කුමරුන් සේ
  සෙවණ පතා අද මෙන් පැමිණෙන්නෙමි
  සුළඟිල්ලේ එල්ලී
  තුරුලට ගෙන අත් පා හැඩ ගස්වා
  නිදි ගන්වා යහන් ගැබේ
  සිහිනෙන් ගෑ සුවඳක් මෙන්
  සිහිවෙයි ඒ කිරි සුවඳ ඔබේ
  දවසින් දවසට සෙනෙහස ලබැඳී
  ගෙනදී දිවියට නව පණ ලැබදී
  මා දැඩිකල අම්මා
  ආදරයේ උල්පත වූ අම්මා
  මා ඔබගේ පුතු වූ
  ඔබ මතු බුදුවන දවසේ
  මා රාහුල කුමරුන් සේ
  සෙවණ පතා අද මෙන් පැමිණෙන්නෙමි
  සුළඟිල්ලේ එල්ලී

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS