ආදර මගෙ ජේසුනී කලකින් ඔබ අමතමී
Adara Mage Jesuni
 • Lenght : 03:34

 • SongCover

  ආදර මගෙ ජේසුනී කලකින් ඔබ අමතමී ගී පද / Adara Mage Jesuni Lyrics

  ආදර මගෙ ජේසුනී
  කලකින් ඔබ අමතමී
  කොහොමද ඔබගේ තතූ සමි‍ඳේ
  සිතු සිතු දේ මම කළා
  ඔබෙ දහමේ ගුණ නසා
  අද ඔබ ළඟ වැඳ වැටී හඬමී
   
  මා හසුවී මාරුතේ
  මඟ වැරදී මාවතේ
  මේ ලියමන ලියමි මා සමි‍ඳේ
  මහ කරුණා සාගරේ
  ඔබ පමණයි ආදරේ
  සැනසුම මට දෙන්නකෝ සමි‍ඳේ
   
  ජේසුනි මම ආදරෙයි
  ඔබෙ පෙම ඊටත් වැඩියි
  සැමදා මම ණයගැතියි ඔබට
  ඔබ දුන් හැම දේටමත්
  මට දුන් නැති දේ හටත්
  තුති පුදනෙමි ආදරෙන් සමි‍ඳේ
   
  ආද‍ර මගෙ ජේසුනී
  හමුවෙමු යළි මතු දිනේ
  දින දින වැජඹේ ලොවේ සමි‍ඳේ
  සිතු සිතු දේ මම කළා
  ඔබ අනුකම්පා කළා
  මම ඔබ ළඟ වැඳ වැටී හඬමී

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS