ආදර ගඟුලෙහි ඉවුරෙ රැඳී කැරෝකේ
Adara Gangulehi Iwure Randi karoke

ORIGINAL SONG INFO
 • Lyrics : Premakeerthi de Alwis
 • Vocal : Victor Rathnayake
 • Vocal : Srimathi Thilakarathne
 • Music : Victor Rathnayake

 • SongOriginal Song

  ආදර ගඟුලෙහි ඉවුරෙ රැඳී කැරෝකේ ගී පද / Adara Gangulehi Iwure Randi karoke Lyrics

  Adara Gangulehi Iwure Randi Song Lyrics - ආදර ගඟුලෙහි ඉවුරෙ රැඳී ගීතයේ පද පෙළ
   
  ආදර ගඟුලෙහි ඉවුරෙ රැඳී
  සහන පවන් සැලූ
  මා ළඟ ඔබ සිටිනා විටදී
  ලොවම දැකුම්කලු //
   
  මල් වැල් වන විල් පිරී ගියේ
  සෙවණ දෙවන්නලු
  බිඳු නඳ විහඟුන් ඉගිල්ලුනේ
  මිහිරෙ රැඳෙන්නලු
  පුන් සඳ නැගුනෙත් අහස් තලේ
  අපට බලන්නලු
  දෙනෙතට කඳුලැලි තුරුල් කලේ
  පෙමට අඬන්නලු
  පෙමට අඬන්නලු
   
  ආදර ගඟුලෙහි ඉවුරෙ රැඳී... //
   
  මී වද මී පැණි පිරී ගියේ
  දෙතොලෙ රඳන්නලු
  දේදුනු ඕවිලි මැවී ගියේ
  ලොවම පිනන්නලු
  මේ ලොව මා ඉපදුනේ ප්‍රියේ
  ඔබව ලබන්නලු
  ඒ හැර ලැබුණත් පලක් නැතේ
  ඉසුරු මැණික් මලු
  ඉසුරු මැණික් මලු
   
  ආදර ගඟුලෙහි ඉවුරෙ රැඳී... //

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS