අචල හිතක්
Achala Hithak
 • Category : Music Video

 • Song

  අචල හිතක් ගී පද / Achala Hithak Lyrics

  සතුටින්ම ඉන්න කීවේ 
  දුක දීලා යනගමන්
  නුඹ කියූ ආදරේ යලි අරන්
  නොහිතන්න එන්න පෙරසේ
  හිනැහීලා ආයෙ නම්
  රැවටෙනූ බැ හිතේ නුඹ තියන්
   
  නැතුවත් ඉතින් දැනුනේ.. මාගේ හිත මේ..
  මොහොතක් ගානේ නුඹගේ ගැනමයි
  හිතුවේ මා එදා
   
  අචල හිතක් නැති නුඹ ගාව
  නතර වුණේ මා රැවටී
  චපල වුණත් මට හැමදාම
  නුඹට කලේ නෑ වැරදී
   
  මතකයි අද වගේ මුණගැහුන මුල්ම දා අපී
  ඇඳී තිබුණෙ නුඹගේ රුවමයි හිතේ
  එකටයි ජීවිතේ දුර යන්න සැරසුනේ බැඳී
  මගින් නතර වූයේ නුඹමයි එසේ
   
  කඳුලයි හැමවෙලේ තනි මැකුවෙ මා ළඟින් රැඳී
  එදා දැනුනෙ නැත්තේ සිත ඇයි මගේ
  රිදුමයි හදවතේ මට පෙන්නු ආදරේ හැටී
  ඒත් මා පැතූවේ සතුටයි නුඹේ

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS