ආලේ මල්
Aaley Mal
 • Category : Music Video
 • Company : SGM Tunes
 • Year : 2022

 • Lyrics


  Lasitha
  Song

  Title | Aaley Mal
  Artiste | Kanchana Anuradhi
  Music Produced by Dilshan L Silva
  Lyrics | Lasitha Jayaneththi Arachchige
  Directed by Charuka Dushyantha
  Production | SGM Tunes
   
  Copyright & Distribution SGM Tunes 2022
   
  SGM Tunes 2022 
   
  #AaleyMal #KanchanaAnuradhi #SGMTunes
  ආලේ මල් ගී පද / Aaley Mal Lyrics

  සංසාරේ මා හද ගැස්ම සොයන්නම වාගේ ආ, ආවා
  ශෘංගාරේ පෑ හිත හීන මවන්නම් රහසේ පා, පායා
  ආලේ මල්
  පිපුණිද මේ දවල්
  අත අල්ලාගෙන ආවේ
  ඔයාදෝ
  හාද වෙලා
  පියඹාලා සුළං
  රැල් අතර මගේ අසලින්
  හිඳින්කෝ
  ඔයාදෝ
  ආඩම්බරේ මා අම්බරේ
  තරුවක් වගේ ඉන්නම්
  හැන්දෑකරේ අන්ධකාරේ
  හැංගී හිනා වෙන්නම්
  ඒ හීනය නතුකර ඔබගේ පාමුල තියා
  මා ඔබ සතු වන්නට නොඉඳුල් හිත පේ වීලා
  සැබැවින් රන් නොපලන්දා ප්රේමය නම් අත් වින්දා
  මේ ආශා දැහැනේ නිද්රාගත වෙම් මා
  ආලේ මල්
  පිපුණිද මේ දවල්
  අත අල්ලාගෙන ආවේ
  ඔයාදෝ
  හාද වෙලා
  පියඹාලා සුළං
  රැල් අතර මගේ අසලින්
  හිඳින්කෝ
  සගමප ග--රි
  සගමනි ප--ම
  සගමප ගරිසනි ස---
  ඔයාදෝ
  ආලේ මල්
  අත අල්ලාගෙන ආවේ
  ඔයාදෝ
  හාද වෙලා
  පියඹාලා සුළං
  රැල් අතර මගේ අසලින්
  හිඳින්කෝ
  ආලේ මල්
  පිපුණිද මේ දවල්
  අත අල්ලාගෙන ආවේ
  ඔයාදෝ
  හාද වෙලා
  පියඹාලා සුළං
  රැල් අතර මගේ අසලින්
  හිඳින්කෝ

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS