ආදරයයි ඔබයි තරම්
Aadarayayi Obayi Tharam

Song

ආදරයයි ඔබයි තරම් ගී පද / Aadarayayi Obayi Tharam Lyrics

ආදරයයි ඔබයි තරම්
ධනයක් ඉසුරූ
මට මතකයි මා මෙතුවක්
නොලැබූ අයුරූ...
 
මේ සා මහ විශාල වූ
මහ පොළෝතලේ
ඔබ ඉන්නා තැන පමණයි මා
අගේ කළේ
පියවි ලොවෙහි පමණක් නොව
ලොවෙ ද ලොව නිදී
තුන්සිය හැටපස් දවසේ
හමු වුණත් මදී...
 
ලීව ගීත කවි මා ඔබ
නිසා දයාවී
කාලිදාස යළි ආවොත් නම්
පුදුම හිතාවී
ඈ මා ළඟ මා ඇය ළඟ
කිසි අඩුවක් නෑ
ඉතිං සඳේ මේ පැත්තෙන් 
නාවට කම් නෑ...

Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
Powered by isandi CREATIONS