පළමු හාදුව
1st Kiss
 • Category : Music Video

 • Song

  පළමු හාදුව ගී පද / 1st Kiss Lyrics

  ළමැද පුරා සුවඳ සොයා ගිලන් වූ හිතක්…
  සසර පුරා ඔබව පතා පාරම්තා පිරෑ තරම්…
  නොකියා කියූ රහසක් හිතේ…
  අවතැන් උනු හීන කල්පයක්…
  කඳුළු නිම්නෙක හඬනවා අපි තාමත්…
   
   
   
  අපෙ පළවෙනි හාදුව…
  හාදුවකට වඩා කෘත්‍රිම ස්වසනයක්…
  මකා ගන්න හිතන් මගේ පාළුව…
  උඹේ මැරුණු හිතට දුන්නේ ප්‍රාණයක්…
   
  පන්සලක් වගේ හිත දන්සලක් කරන්
  උඹ වටේම බඩගිනි නිවනවද…
  උඹේ ආලෙට හාමතේ මැරෙන්න ගියොතින්
  මටත් කටක් උඹ කවනවද…
   
   
   
  උඹ ගන්නේ මම දුන්න හුස්ම…
  මුල අමතක උනොත් වැටෙයි ගහක් උනත් රූස්ස …
  වටේ නැතිවට නෙවෙයි ඉඹ්න්න පුෂ්ප…
  උඹේ සීතට හදට දුන්නේ මං උෂ්ණ…
   
  මං දුන්නු මලක් ගානේ උඹ ගලක් ගහපන්…
  ඇවිත් පුළුවන්නම් උඹේ රූපේ හිතෙන් මකපන්…
  උඹේ වැරදි මගේ පිටට අත ඇරපන්…
  ලෝකේ ඉදිරියේ බොරුවටත් අඬපන්…
   
  ලෝකෙට මමයි වැරදි කාර…
  ලියා ගනින් ඕන නම් මං හදපු පාර…
  හැබැයි කැන්දන් එද්දි ඊළඟ මොඩයාව…
  උඹ පිච්චේවි උණුවෙලා කරුමේ තාර…

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS