සෙන්කඩගල නුවරට
Senkadagala Nuwarata
 • Category : Music Video
 • Year : 2022

 • Song

  සෙන්කඩගල නුවරට ගී පද / Senkadagala Nuwarata Lyrics

  සෙංකඩගල නුවරට වහින වැස්ස හවස
  නුඹ ගැන මතක අහුරු දුන්නා පෙර ලෙසම
  සුන්දර වැව රවුමට යන්නේ නෑනේ තවම
  ඇවිලෙන මතකය මට ගන්න බෑනේ හිතට
   
  ඔබගේ තුරුලේ
  ගිලිහී පරවූ
  මලකී සුළගේ පාවූ
   
  අහසත් කලු වී
  අකුණුත් බොද වී
  කදුලේ පැටලී තනිවී
   
  සෙංකඩගල නුවරට වහින වැස්ස හවස
  නුඹ ගැන මතක අහුරු දුන්නා පෙර ලෙසම
   
  අත්වැල් පටලාගෙන පියඹුව හන්තාන
  තවමත් උන්නු ලෙසම ඉන්නවානේ තනිව
   
  වැව්දිය නිසල වෙලා මගේ හදවත වගේම
  දළදා සමිදු පිහිට විතරයි අද හිතට
   
  අහසත් කලු වී
  අකුණුත් බොද වී
  කදුලේ පැටලී තනිවී
   
  සෙංකඩගල නුවරට වහින වැස්ස හවස
  නුඹ ගැන මතක අහුරු දුන්නා පෙර ලෙසම
   
  රොබරෝසියා වැටුනු හසුනක් ලග හවස
  පරවුනු ප්‍රේමය අප දෙදෙනාගෙන් මිදුන
  ඉදහිට පහුවෙනකොට තවමත් වැව රවුම
  ඇස් දෙක වසන් යන්නේ එය පමණයි සරණ
   
  සෙංකඩගල නුවරට වහින වැස්ස හවස
  නුඹ ගැන මතක අහුරු දුන්නා පෙර ලෙසම
  සුන්දර වැව රවුමට යන්නේ නෑනේ තවම
  ඇවිලෙන මතකය මට ගන්න බෑනේ හිතට

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS