සැළලිහිණියෝ.. උඹ දන්නේ නෑ
Salalihiniyo Numba Danne Na
 • Lenght : 03:33

 • Song

  සැළලිහිණියෝ.. උඹ දන්නේ නෑ ගී පද / Salalihiniyo Numba Danne Na Lyrics

  සැළ ලිහිණියෝ උඹ දන්නෙ නෑ //
  පෙම් හිතක සුවේ හඳුනන්නෙ නෑ
  (සාගරය බඳු පෙම් ආදරය දැනුනොත් 
  උඹ කූඩුවේ ඉන්නෙ නෑ) //
   
  (වෙන කාටවත් හේම නොකියන් හොඳේ
  මං උඹට රහසක් කියන්නම්) //
  මං ආදරේ කියන මට ආදරේ කරන 
  කුමරෙක් මටත් ඉන්නවා
  අපි ආදරෙන් ඉන්නවා
  සැළ ලිහිණියෝ ................
   
  (වෙන කාටවත් හේම නොකියන් හොඳේ
  මං උඹට රහසක් කියන්නම්) //
  අහසින් පියා සරන ආදර හැඟුම් මහිම
  දැන්නම් අපිත් දන්නවා
  අපි ආදරෙන් ඉන්නවා
  සැළ ලිහිණියෝ..

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS