ඈත වන්නියේ ගුරු ගෙයි පාර අසා
Atha Wanniye Guru Gei Para Asa
 • Lenght : 03:35

 • Lyrics

  Nilar
  N
  Song

  ඈත වන්නියේ ගුරු ගෙයි පාර අසා ගී පද / Atha Wanniye Guru Gei Para Asa Lyrics

  [ඈත වන්නියේ ගුරු ගෙයි පාර අසා
  නුඹේ ඉසව්වට එන්නට හිතෙයි ළමා
  සාර සියක් දෝම්නස් මැද දෝර ගලා
  ඔය උණුහුම මට දැනුනේ දෝස නසා]//
   
  රේණු සුවඳ අහසට බොදවී යා නම්
  සීත හිමේ මල් නොපිපී පරවී යන්
  කීරි ගැහෙන හිත තිස්සෙම කකියයි නම්
  මූණ නුඹේ නොදැක කෝම වෑවෙන්නෙම්
   
  ඈත වන්නියේ ගුරු ගෙයි.......
   
  හීන් හඳට තරුවක් වත් නැතිවේ නම්
  රෑ පුරාම ඇයි ඇහැරී සැගවීයන්
  පුර පෝයට මං එනතුරු ඉවසාපන්
  රෑ නාඩා නිදි හීනෙට ඉඩ දීපං
   
  ඈත වන්නියේ ගුරු ගෙයි......

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS