යන්නම්
Yannam
 • Year : 2023

 • Song

  යන්නම් ගී පද / Yannam Lyrics

  ~~~ Lyrics ~~~
         යන්නම්  
  Verse1
  දුරින් පායනා සඳ වගේ පෙනෙනවා
  තරු දිගේ රෑ පුරා ඔබ සොයා ඇදෙනවා
  දුරින් මා දිහා ඔබ බලා හිඳිනවා
  තව හිතින් මා සිතා මව මවා බැඳෙනවා
   
  Pre Chorus
  ඔබ මගෙ වාගේ දැනී දැනි ගතවුන කාලේ
  නොලැබෙන ගානේ දරාගෙන තනිවෙමි ආයේ
   
  Chorus
  යන්නම් යන්නම් ඔබෙ මතකෙන් ඈත් වෙලා
  යන්නම් යන්නම් නොබලන් මගෙ දෑස් දිහා
  යන්නම් යන්නම් දැනුනත් ඔබ මාගෙ කියා
  යන්නම් යන්නම් නවතින්නම් ඈත් වෙලා
   
  Verse2
  නෙතින් වේදනා තව කඩා හැලෙනවා
  මතකයෙන් රෑ දිවා මව මවා සිඹිනවා
  යලිත් මා සිතා එන තුරා හිඳිනවා
  හදවතින් මා ගෙනා ආදරේ දැවෙනවා
   
  Pre Chorus
  ඔබ මගෙ වාගේ දැනී දැනි ගතවුන කාලේ
  නොලැබෙන ගානේ දරාගෙන තනිවෙමි ආයේ
   
  Chorus
  යන්නම් යන්නම් ... //

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS