උකුල සලා
Ukula Sala
 • Category : Music Video
 • Year : 2023

 • Lyrics

  Harshana
  K
  Song

  උකුල සලා ගී පද / Ukula Sala Lyrics

  නෙතු සලන සලන තිස්සෙම රාගිනි විසෙ පෙනුනා
  මගෙ ලගට ලගට ගන්නම රන්කද මට හිතුනා
  එක පෙලට පෙලට හීන හතක් අඩ නින්දෙ මැව්නා
  ඉග තාලෙට පද්දලා හිත කොනිත්තනවද මැනිකා
   
  මගෙ රෝස මලක් වගෙ කෙල්ලේ
  අපෙ ආදරෙ දැන් ගිනි දැල්ලේ
  තව ආසනම් ඉන්න නිදැල්ලේ
  ඔයයි කිරිල්ලි මගෙ මෙ පුංචි කැදැල්ලේ
   
  නිතඹ රන් උකුල සලා
  විටෙක මුව කොමල පපා
  නිතර මන් ලගට වෙලා
  ඉන්නකො කට කොනින් හිනා වෙලා..//
   
  ඒ කට පාඩ්ම් ගොඩ මට ආදරේ
  අකුරු හතරටයි මන් කැදරේ
  ලග පාත ඉදින්නකො අහක නොයා
  බොරු පානය නම් එපා රාගිනියේ..//
   
  කලු වලාවක රැ තනි වුනූ
  සුදු ඔයා ලග සමිප වුනූ
  මගෙ කියා පිලි ගන්නමයි හිතූ
  මෙ හිතත් ආස දැන් ඔබටමලූ
   
  දැක්කත් දවස සුභයි සුදු මූනූ
  පින් වත් හිතක් ඇති පෙම්වත් කුමරූ
  යන්තම් බලා ඉගියක් වත් එවනූ
  කෑදරේ ආදරේ හින්දමයි සුදූ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS