සසර පුරා
Sasara Pura
 • Category : Music Video
 • Year : 2022

 • Song

  සසර පුරා ගී පද / Sasara Pura Lyrics

  සසරපුරා මුතු පද අමුණා      
  ආදර ගීතය අද ගයනා
  රන්හුයකින් දෙහදක් වියනා
  මංගල සීනුව රැව්දෙනවා
   
  අවිහිංසක පැතුමන් අපගේ
  මෝදු වෙලා අද මල් පිපුනේ
  සතුටු කඳුළු අද හැම දෙනෙතේ
  සියොතුන් ආසිරි ගී ගැයුවේ
   
  සසරපුරා මුතු පද අමුණා      
  ආදර ගීතය අද ගයනා
  රන්හුයකින් දෙහදක් වියනා
  මංගල සීනුව රැව්දෙනවා
   
  පණවන් අපගේ දෙමාපියන්
  නෑදෑ හිත මිතුරන් සමගින්
  පතනා පැතුමන් එකම සිතින්
  රැව්දෙනවා අද එකම හඬින්
   
  සසරපුරා මුතු පද අමුණා      
  ආදර ගීතය අද ගයනා
  රන්හුයකින් දෙහදක් බැඳුනා
  දිවිය පුරා ඔබ මගේම වුණා

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS