නාකපන අනෝරා වැස්සක
Sarasaviya
 • Year : 2023

 • Lyrics

  Sajith
  V
  Song

  නාකපන අනෝරා වැස්සක ගී පද / Sarasaviya Lyrics

  සීතල හාදුවකින් දෙකොපුල් තෙමපූ
  ලස්සන මතක අපේ හසරැල් පිරුනු
  දුක්බර කඳුලු වලින් පොඟවා නොපැතූ
  ඇයි ඔබ ඈත ගියේ මට වී නපුරූ
   
  නා කපන අනෝරා වැස්සක අකුණු නිසා
  ඔබ තුරුලු කරන් මා බස් නැවතුමට වෙලා
  පොද නතර වෙනා කල් බලමින් අහස දිහා
  අපි හිටියෙ පුරුද්දක් වාගෙයි සසර පුරා
   
  අමතන අංකෙ මගේ අවහිර කරලන්නට
  ඔබ හට ඒ එතරමට වරදක් කෙරුවද මම
  පොඩි හරි ආදරයක් ඇතිනම් මේ මා ගැන
  තව එක පාරක් මා හමුවන්නට එනවද
   
  පමනට වැඩියෙන් සැක කෙරුවේ උතුරන්නට
  ඔබ මට නැතිවෙයි කියලා බය හින්දයි මම
  සරසවියට ගිය ඔබ හට දුන් මුල් පාඩම
  ආදරෙ කල අය අත හැරලා යන විදිහද
   


  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS