පිහාටුවක් සේ
Pihatuwak Se
 • Year : 2023

 • Song

  පිහාටුවක් සේ ගී පද / Pihatuwak Se Lyrics

  [Pre-Chorus]
  නුඹ නොඑනවා නම් - මට කියනවා නම්
  විඳි වේදනා හමුවේ නොසැළී හිඳින්නම්
  හිත රිදෙනවා නම් - විමසන්නෙ නෑ මං
  නුඹ කීව කාරණාවන් මා ඉවස ගන්නම්
   
  [Bridge]
  කඳුළක් වූ මගේ මතකේ
  යලි පාරන්නෙ ඇයි ළං වී
  මා වින්ද ආදරේ මියැදී ගිහින්
   
  [Chorus]
  නුඹෙ හිත පිහාටුවක් සේ පාවී ඈතට
  මගෙන් මිදී දුර යාවී වෙනතක
  බලා හිඳිනු හැර කුමක් කරන්නද මා
  මෙපමණ කලක් පුරා මා නුඹගේ පසුපස
  හඹා ඇවිත් බෝ වෙහෙසයි දැන් මට
  ඉතින් සමු අරන් වෙන් වී ඉන්නම් මා
   
  [Verse]
  සීරුවෙන් බලාන හිඳ, ගනිමි විරාමයක්
  රෝස කටු මතින් මා ඇවිද සෙවූ ආලයත්
  තේරුමක් නැතැයි වැටහෙන්න ගියපු කාලයක් !
  මලට බර නොදී බැස ගන්න නුඹ පමා වෙයන්
   
  [Bridge]
  අඳුරුයි මා ගෙවූ අතීතේ
  යලි පාරනු එපා ළං වී
  මා වින්ද ආදරේ මියැදී ගිහින්
   
  [Chorus]
  නුඹෙ හිත පිහාටුවක් සේ පාවී ඈතට
  මගෙන් මිදී දුර යාවී වෙනතක
  බලා හිඳිනු හැර කුමක් කරන්නද මා
  මෙපමණ කලක් පුරා මා නුඹගේ පසුපස
  හඹා ඇවිත් බෝ වෙහෙසයි දැන් මට
  ඉතින් සමු අරන් වෙන් වී ඉන්නම් මා //

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS