පාවේ
PAWEE
 • Year : 2023

 • Song

  පාවේ ගී පද / PAWEE Lyrics

  සිනා කෝ දෑසේ 
  පෙම් කතා නෑසේ //
  නිවා සැනසුව 
  නුඹේ උණුහුම 
  කොහේදෝ පාවේ.....
  කොහේදෝ පාවේ.....
   
  වරා මල් වාගේ
  හිතුමතේ පාවේ...
  නුඹත් ඒ වාගේ...
  මා දවා පාවේ....
   
  කඳුළු ගංගාවේ 
  දෑල මල් යායේ.... //
  සුවඳ අරගෙන 
  වරෙන් හනිකට 
  පාවෙලා ආයේ... 
  පාවෙලා ආයේ...
   
  සකිසඳේ ප්‍රේමේ 
  නුඹයි මා ප්‍රාණේ
  පැටලිලා සුළඟේ....
  එන්නෙපා ආයේ......

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS