පන්සල පාමුල
Pansala Pamula

Song

පන්සල පාමුල ගී පද / Pansala Pamula Lyrics

පන්සල පාමුල ඔබ හැමදාමත්
නෙළුම් කැකුළු පුබුදා විකුනනවා
එනමුදු ඇයි ඔබ බුදුන් වඳින සේ 
බෝමළුවට පා නොතබන්නේ
 
යන්නට මට ඉඩ අවසර නොදෙනා
මේ මල් අතිනත පන්සල් යනවා
මගේ දිවි රැකදී බුදු සිරිපා ලඟ
පෙරුම පුරාගෙන පරවෙනවා
 
ඔබේ අතැඟිලි තුඩු කැකුළු පුබුදුවන
බමර තුඩකි පිපි මල් ගොමුවේ
දිලිඳුකමට හුරු මේ අතැඟිලි තුඩු
බමර සැපත නොපතා ගොළුවේ
 
බමරකු වී මතු මල් රොන් ගන්නට
මලක් පුදමි අද ඔබේ නමින්
මල් විකුනන ලොව බමරෙකු වූ දා
අසරණවෙයි අද වාගෙම මම්

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS