පානම් පත්තුවේ ඩිංගිරි අම්මාය
Panampaththuwe dingiri amma

Song

පානම් පත්තුවේ ඩිංගිරි අම්මාය ගී පද / Panampaththuwe dingiri amma Lyrics

පානම් පත්තුවේ ඩිංගිරි අම්මාය...
ගමේ අයට නම් ගජමන් නෝනාය...
කවි කර කියන්නේ දෑහින් දුටු දේය...
වට වන්දනාවෙදි නඩයම දුටුදේය...
 
 
වඳිනට ගිය කළට නුවරට දළදාව...
ගමේ "චන්ඩි ස්ටැන්ලි" ද සිටියාය...
යාළු නිළමේලා දොර හැර දුන්නාය
ලඟටම ගිහින් ඔහු දළදා වැන්දාය...
 
 
හම්බන්තොටින් පසුකර ලුණු ලේවාය...
කතරගමට අපි යහතින් ආවාය...
සිටියදි පෝලිමේ අපි ගෙන පූජාව...
සීයේ කොළ වලට මුල් තැන ලැබුණාය...
 
 
සිරිමහ බෝධියට ගියදා උදයේම...
කාර් ගොඩක් ආවා එක එක පාට...
තෙරපී සිටිත්දී අපි පඩි පෙළ ගාව...
ඒ මහතුන රන්වැට පැන වැන්දාය...

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS